Mjukvaruutveckling

Vi jobbar heltäckande från start till slut med hela stacken och har konsulter inom frontend, backend och fullstack.

Med stor expertis och lång erfarenhet inom frontend för webben där vi medverkat i projekt i flera olika branscher där vi utvecklat för både webbläsare och mobilappar. En av våra största styrkor är ramverket React men vi använder även till exempel Angular. Vi vet att snabbt få upp ett modernt komponentbaserat webbgränssnitt och jobbar självklart med enhets- och integrationstestning av koden för att höja kvalitén på lång sikt. Vi hanterar många typer av datainterface och utvecklar bland annat mot GraphQL eller REST-api’er på olika plattformar som Azure och AWS. Jobbar också med säkerhet och användarhantering, bland annat med integrering av Mobilt Bank ID.

Våra .NET-konsulter hjälper våra kunder bland annat med att ta fram en stabil arkitektur, uppgradera befintliga applikationer till .NET, databasmodellering och implementering, distribuerade eller lokala system.

Tillbaka