Integration

Vi har en bred kunskap och kompetens inom mjukvara, system, protokoll och arkitektur för att kunna arbeta effektivt med systemintegration. Att vi har djup kunskap inom de största programmeringsspråken hjälper till men allra viktigast är att ha en god problemlösningsförmåga och att kunna översätta verksamhetskrav till tekniska specifikationer. På ett effektivt sätt för vi samman olika system och verksamheter till en helhet och arbetet sker normalt sett i backend, dvs bland servrar och normalt det som slutanvändare aldrig ser.

Förutom tekniskt kunnande har vi också kunskap i hur känslig information får hanteras och lagras, det finns ett antal lagar, t.ex GDPR och patientdatalagen, för att nämna två, som behöver efterlevas vid systemintegration och informationsutbyte mellan system.

Tillbaka