Våra kompetensområden

Våra utvecklare har sina styrkor inom systemutveckling såsom tekniska utredningar, arkitektur, kravställning och kravnedbrytning, modellering och programmering. Våra konsulter har högskolebakgrund, många av dem är civilingenjörer.  Beroende på våra kunder och deras projekt arbetar våra konsulter utifrån olika utvecklingsmetodiker som exempelvis Scrum. 

Inom projektledning har vi mycket erfarna konsulter som  är vana att hantera både större och mindre projekt. Den  gemensamma nämnaren för dem är deras gedigna erfarenhet av projektledning och ledarskap och de har god erfarenhet av projekt innehållandes förstudier och utredningar, coachning och mentorskap, projektrevisioner, metoder och kvalitetssäkring. De branscher där våra projektledare har bred erfarenhet är offentlig verksamhet, medicinteknik, fordon och telekom. 

Våra kompetensområden:

 • Backend, frontend utveckling 
 • Systemutveckling 
 • Javautveckling 
 • Angular 
 • React 
 • Azure 
 • .NET 
 • Agile 
 • Bi-Konsulter 
 • Javascript 
 • Scrum master 
 • Arkitekt 
 • Projektledare 

Har du behov av kompetenta och erfarna konsulter eller vill veta  mer, kontakta oss så hjälper vi dig!