Kompetens

Hos oss hittar du konsulter som är specialister inom sina områden. De bidrar med sitt tekniska kunnande men också sin sociala kompetens och positiva energi i projekten. Våra kunder finns bland de ledande företagen inom telekom och fordonsindustri samt mellanstora utvecklingsintensiva företag. Våra konsulter är specialister inom framförallt utveckling och projektledning.

Våra utvecklare har sina styrkor inom det mesta inom systemutveckling såsom tekniska utredningar, arkitektur, kravställning och kravnedbrytning, modellering och programmering. De har alla högskolebakgrund, många av dem är civilingenjörer. Beroende på våra kunder och deras projekt arbetar våra konsulter utifrån olika utvecklingsmetodiker som exempelvis Scrum.

Inom projektledning har vi mycket erfarna konsulter som är vana att hantera både större och mindre projekt. Den gemensamma nämnaren för dem är deras gedigna erfarenhet av projektledning och ledarskap och de har god erfarenhet av projekt innehållandes förstudier och utredningar, coachning och mentorskap, projektrevisioner, metoder och kvalitetssäkring. De branscher där våra projektledare har bred erfarenhet är offentlig verksamhet, medicinteknik, fordon och telekom.

Som en del i vår kompetensutveckling anordnar vi teknikkvällar på Skill-IT. Gemensamt tar vi del av de senaste teknikerna och lär oss av varandra. Våra konsulter håller sig även uppdaterade genom att gå på seminarier, mässor och kurser samt genom sina uppdrag som ofta är i teknikens framkant.

Har du behov av kompetenta och erfarna konsulter eller vill veta mer, kontakta oss så hjälper vi dig!