Java – utvecklare

En av våra största styrkor är utveckling i Java. Våra erfarna javakonsulter har bred kompetens gällande stora och komplexa system baserade på Java. Flera av våra Java-utvecklare har erfarenhet av utveckling i Java EE samt av de stora ramverken inom Java, som exempelvis Hibernate, Spring och EJB. De har flera års erfarenhet av de flesta stora applikationsservrarna som JBoss , WebSphere och Weblogic. Många av våra konsulter har mycket god kunskap i hur man utnyttjar open source programvara och fria ramverk inom Java.