Java

Utveckling i Java och sker främst via vårt systerbolag CodeMint och levererar affärskritiska lösningar med höga krav på prestanda, tillgänglighet och säkerhet oavsett bransch.

Erfarna Java-konsulter som har bred kompetens av stora och komplexa system baserade på Java. Med erfarenhet av utveckling i Java EE samt av de stora ramverken inom Java, som till exempel Hibernate, Spring och EJB och även flera års erfarenhet av de flesta stora applikationsservrarna som JBoss , WebSphere och Weblogic. Vi vet hur man utnyttjar open source programvara och fria ramverk inom Java.