.NET – Utvecklare

Vi har flera konsulter som har många års erfarenhet av mjukvaruutveckling och som de senaste åren i huvudsak ägnat sig åt utveckling på .NET-plattformen.

Våra .NET-utvecklare hjälper våra kunder bland annat med att ta fram en stabil arkitektur, uppgradera befintliga applikationer till .NET, databasmodellering och implementering, distribuerade eller lokala system. Våra konsulter jobbar huvudsakligen i C# men har även erfarenhet från ett antal andra programspråk som VB.NET, ASP.NET och C++.