Projekt- och produktledning

Med gedigen erfarenhet av projektledning och ledarskap är vi vana att hantera små och stora projekt. I uppdragen har vi roller som produktägare, projektledare och Scrum Master. Vi hjälper till med systeminförande, webbprojekt, förstudier, mentorskap, projektrevisioner och metodutveckling. Vi har uppdrag inom både offentlig verksamhet och näringsliv inom bland annat fordon och telekom.

Tillbaka